Lääkkeiden vienti ulkomaille (viittomakieli)

Voit yleensä ottaa matkalle mukaan tarvitsemasi resepti- ja itsehoitolääkkeet.


Huumaavien ja keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden vienti ulkomaille